Penger, Bank, Investering & Teknologi

BLOGG
LASSE MEHOLM

Denne bloggen representerer mine private meninger,
og ikke nødvendigvis de selskaper jeg arbeider i eller for
Jeg skal prøve å få tid til å legge ut en ny post hver uke.

teknologi, innovasjon, blockchain

Blockchain for mer enn banker

Jeg var på en full dag med Blockchain workshop sist uke i London. Andre bransjer arbeider minst like mye med Blockchain teknologien som bankene.

Mr. Shuji Komayakawa fra den japanske sentralbanken presenterte prosjekt Stella. De benyttet Hyperledger Fabric til å simulere hvordan en Blockchain basert kryptovaluta teknisk vil fungere i Japan ved at for eksempel bankene sto for jobben med å være «noder».  De utvidet den geografiske avstanden mellom nodene for å se hvordan latency problemet ble løst og de koblet ut noder i perioder for å teste stabiliteten i nettverket. Resultatet var positivt og selv med mange noder og store avstander var betalingshastigheten fra en person til neste person på litt under ett sekund. Han konkluderte med « The joint effort has produced a thorough set o fresults that provide reason to be optimistic with respect to the capabilities of DLT within payment systems. The work has, however, been conducted in a test environment and any assumtions regarding the capacity for DLT to be used in production should not be made from this project.

Trade Finance som inkluderer hele verdikjeden fra eksportør til importør med alle fraktedokumenter, tollpapirer og forsikring inklusive betalinger, ble presentert av flere selskaper på scenen, med ulike Blockchain teknologier. Her kommer det sannsynligvis en rekke mer eller mindre ferdige løsninger på markedet relativt snart. Et eksempel er et prosjekt som ble presentert av Commerzbank og TradeIX. Det ble påstått at bankene kan spare opp mot 60 milliarder dollar i året ettersom hurtigere oppgjør reduserer kapitalbinding i «trade finance». Et annet case for trade finance som ble vist var ABN Amro sitt prosjekt Deliv€R som benytter Hyperledger for en komplett trade finance løsning med utgangspunkt i samarbeide med importører i Nederland og havnevesenet i Rotterdam. Målsettingen var enklere papir-flyt og redusert kapitalbinding.

To banker i Finland er sammen med det sentrale eiendomsregisteret (Brønnøysund) og Tomorrow Labs om et spennende prosjekt. Omsetning av eiendom i Finland. Blockchain nettverket inneholder hele prosessen fra selger legger ut eiendommen, kjøper aksepterer prisen og avtalen. Kjøper signerer elektronisk, selger signerer avtalen elektronisk, kjøpers bank sender penger til selgers bank i bytte (atomic swap transaction) mot skjøtet som bevis på at kjøper nå eier eiendommen. «Brønnøysund» registeret var dermed også oppdatert med rett eier. Som en utilsiktet bonus oppdaget prosjektgruppen at de plutselig også hadde løst utfordringer med heftelser på eiendommen i samme slengen. Målsetting nå var å gå live med denne løsningen i 2019, sammen med Finland’s svar på Brønnøysund registeret.