Penger, Bank, Investering & Teknologi

BLOGG
LASSE MEHOLM

Denne bloggen representerer mine private meninger,
og ikke nødvendigvis de selskaper jeg arbeider i eller for
Jeg skal prøve å få tid til å legge ut en ny post hver uke.

teknologi, innovasjon, Penger FHTR

Kunstig Intelligens går visst sine egne autonome veier….

En av de største teknologiske endringene de neste årene ved siden av Blockchain er den økende utbredelse av kunstig intelligens. Det kommer til å endre hvordan bankene leverer sine tjenester på, hvordan reguleringsmyndighetene regulerer finansielle tjenester på og hvilke tjenester vi som forbrukere blir tilbudt i fremtiden. Ikke bare fra bankene, men fra de fleste bransjer.

Facebook avsluttet et kunstig-intelligens prosjekt med snakkende roboter for noen uker siden fordi robotene hadde utviklet sitt egen språk, som intet menneske forsto noe av. Systemet skulle bli en tjeneste hvor man kunne snakke i stedet for å skrive i Facebook. Når to roboter snakket til hverandre forsto de hverandre, men for menneskene som hadde laget systemet hos Facebook var det helt uforståelig. Google hadde samme opplevelse for en tid side. Greit å vite at datamaskinene synes Engelsk er en ineffektiv måte å kommunisere på. 

Silvija Seres tok opp reguleringsmyndighetenes utfordring i DN på fredag. To kunstnere hadde laget er installasjon, en robot som brukte Bitcoin til å kjøpe vilkårlig ting på internett for 100 dollar i uken. (Random Botnot Shopper) Innimellom kom det ulovlige produkter som narkotika og falske dokumenter. Spørsmålet hun stiller er Hvem bryter loven? Hvem skal betale skatt av dette og til hvilket land, dersom installasjonen flyttes til andre land? Jeg var invitert på en konferanse arrangert av Norges Bank i Vitenskaps Akademiet i sommer hvor vi konkluderte at teknologien hadde løpt fra reguleringsmyndighetene. Mitt eksempel her var bruk at «smart assets» med Blockchain teknologien, som gjør det umulig med dagens regelverk å beregne moms, skatt, arbeidsgiveravgift etc. av en rekke nye tjenester.

Qi Lu var en av toppsjefene i Microsoft frem til nå i våres, da han sluttet for å starte jobben som COO i kinesiske Baidu. Kina er i ferd med å ta over tronen fra USA som det landet med raskest fremskritt innen kunstig intelligens. Det skrives nå flere faglige avhandlinger om Deep Learning i Kina enn i USA. Patentsøknader rundt kunstig intelligens fra Kina har økt 200 % de siste årene. I Kina finnes det nå både finansiell styrke og datakraft tilstrekkelig for å konkurrere med både USA og andre land. Både Alibaba, Tencent, CIB Fintech og UCloud bygger nye datasentre i stor hastighet, og de flytte det meste ut i skyen. Wuzhen Institute hevder at kinesiske kunstig intelligens selskaper har mottatt anslagsvis 25 milliarder kroner i finansiering i perioden 2012 til 2016.

Kinesiske universiteter ha de siste årene startet egne linjer for kunstig intelligens, og det forventes derfor enda større fart i årene som kommer, når disse studentene blir uteksaminert. En annen fordel Kina har er en massiv mengde data med høy kvalitet. Den enorme utbredelsen av mobile enheter, lagring i skyen og reguleringsmyndigheter som har en mer avslappet holdning til lagring av personlig informasjon (de har mer enn 40 lover om sikker lagring av personlig informasjon, men få bryr seg) gjør at Kina skaffer seg et fortrinn fremfor Europa og USA. Forbrukerne ser ikke ut til å være særlig opptatt av å holde personlig informasjon personlig. Det er også langt vanligere at man bruker stemmegjenkjenning og samtaler i kinesiske tjenester enn i Europa, som gjør at nye tjenester med kunstig intelligens ofte er stemmebaserte. Grunnen er det tungvinte kinesiske skriftspråket. At det finnes 730 millioner kinesiske internettbrukere legger ingen demper på fremgangen. Xiaoice, en voice-bot tjeneste fra Microsoft, som i tillegg til å fortelle vitser er i ferd med å bli en kunstig intelligens forfatter og novelle-skriver, som nå har 100 millioner kinesiske brukere.