Skip to main content

Penger, bank, investering & teknologi

Blogg
Lasse Meholm

Denne bloggen representerer mine private meninger,
og ikke nødvendigvis de selskaper jeg arbeider i eller for
Jeg skal prøve å få tid til å legge ut en ny post hver uke.

Det er snart flere som bruker digitale sentralbank penger (DSP) enn kryptovaluta

 

Antall brukere av digitale sentralbank penger øker mye raskere enn brukere av kryptovaluta og DeFi. Om noen få uker vil DSP/CBDC være klart størst. Det er særlig Kina som bidrar til økningen, men også andre land som Nigeria og Kambodsja bidrar.

 

På fredag (5. november) var det en konferanse i regi av den europeiske sentralbanken (ECB). Sjefen for BIS Innovation Hub Benoît Cœuré holdt et innlegg og fortalte at «sentralbankene må handle nå». Stablecoin, desentral finans og BigTech vil utfordre forretningsmodellene til banknæringen. Han fortsatte med å si at sentralbankene har som formål å sørge for prisstabilitet i landet. Muligheten for dette blir redusert med den eksplosive veksten i stablecoin, desentral finans og BigTech. Overskriften til foredraget var «Digitale Sentralbank Penger – fremtiden startet i dag». Hans bekymring var at digitale sentralbank penger vil ta år å introdusere, mens stablecoin og desentral finans er her nå. Dermed må både sentralbankene og reguleringsmyndighetene sette seg ned og diskutere hvilke roller de skal ha i fremtiden.

På fredag var også Fabio Panetta ute i Bloomberg og fortalte at ECB (den Europeiske sentralbanken) diskuterer en lang rekke «politiske, legale og design spørsmål med EU kommisjonen». Fabio sitter i styret til ECB og er ofte et talerør for ECB. Hensikten er å rede grunnen for at digital Euro, som er betegnelsen på digitale sentralbank penger i Euro skal bli et pliktig betalingsmiddel i hele Euro sonen. Han legger til at stablecoin, kredittkort, mobilapper og andre private alternativer til betalingsmidler IKKE vil gjøre digital Euro overflødig. «Historien har vist at finansiell stabilitet over tid er avhengig av at det finnes offentlige betalingsmidler med tillit i tillegg til private». ECB har et ønske om å lansere digitale Euro i 2025.

Av de 7 landene som til nå har lansert digitale sentralbank penger, skal jeg fokusere i det videre på noen få.

Kina

Kina startet sin pilot april 2020, med at noen utvalgte statsansatte fikk deler av lønnen i e-CNY, som er betegnelsen på digitale sentralbank penger i Kina. Piloten ble gradvis utvidet uke for uke i 2020. I 2021 har utvidelsene eskalert voldsomt og det er ventet at 2022 er året for full utrulling, etter vinter-OL i Beijing. I vår ble det opplyst at det var 20 millioner privatpersoner som benyttet e-CNY og at det var 3,5 millioner bedrifter som aksepterte e-CNY som betalingsmiddel. I Juni var tallet 35 millioner e-CNY brukere. Kina har også endret lovene slik at e-CNY nå er pliktig betalingsmiddel, og mange offentlige etater slik som skatt, moms, strøm og telefon kan betales med e-CNY. For en uke siden informerte sentralbanken at 140 millioner private bruker e-CNY, 10 millioner selskaper har åpnet e-CNY wallet og at det var gjennomført transaksjoner tilsvarende 80 milliarder norske kroner. Det er en gjennomsnittlig stigningstakt på 7 millioner nye brukere i uken. Ettersom veksten virker å være eksponentiell vil antall brukere sannsynligvis passere 250 millioner innen utgangen av 2021. Det er vel neppe noen annen nasjon som omtaler en tjeneste med 250 millioner brukere som en pilot.

Jeg har tidligere skrevet mer detaljert om digitale sentralbank penger i Kina. Så jeg skal ikke gjenta meg selv her.

Kambodsja

Kambodsja lanserte sine digitale sentralbank penger i sirkulasjon oktober 2020. Det er i dag over 6 millioner som bruker Bakong, som er navnet på de digitale sentralbank pengene. Kambodsja har en befolkning på 17 millioner. 200 000 av disse bruker appen som sentralbanken har laget, resten bruker apper som private banker har laget ifølge en rapport fra World Economic Forum.  En vesentlig del av befolkningen har ikke bankkonto, derfor var det viktig for sentralbanken å ha et tilbud til de som ikke har bankkonto men likevel har en smarttelefon. Teknologien er basert på DLT og Hyperledger Iroha og er utviklet av det japanske selskapet Soramitsu. Hyperledger Iroha lagrer transaksjoner sekvensielt i blokker, men benytter hverken PoW eller PoS, men en konsensusmekanisme basert på avstemming blant nodene med simpelt flertall. Bakong skiller også mellom privat informasjon og penge-informasjon. Det er banken som utfører KYC og har informasjon om bruker, mens betalingene ligger i blokkjeden. Det betyr at selv om noen klarer å skaffe seg transaksjonshistorikken vil de ikke se hvem som betaler eller mottar betaling. Den eneste med informasjon om kunden er banken til kunden. Dermed har de løst mange av de utfordringer som finnes med hensyn til personvern.

Et stort antall personer fra Kambodsja arbeider i utlandet og sender penger hjem til familien. Spesielt er det mange i Malaysia. Nå er det mulig for de som arbeider i Malaysia å bruke Bakong til å sende penger hjem til familien nesten gratis. Foreløpig er dette en enveis reise fra Malaysia til Kambodsja, men sentralbanken ønsker å utvide tilbudet til full to-veis grensekryssende betaling til flere land.    

Nigeria

Nigeria lanserte sine digitale sentralbank penger (ENaira) for noen uker siden. Nigeria er et stort land i Vest-Afrika med litt over 211 millioner innbyggere og et BNP på nærmere 9 000 milliarder kroner, som er omtrent dobbelt så stort som Norge, men bare vel 50 000 kroner pr. innbygger. Mange hevder Nigeria er det nærmeste man kommer Silicon Valley i Afrika, med en stor FinTech industri som har tiltrukket seg mange milliarder kroner i investeringer årlig de siste årene. At Nigeria var det første landet i Afrika som lanserte digitale sentralbank penger i sirkulasjon er dermed ikke så uventet. Flere andre land i Afrika er snart klare til å følge Nigeria, blant annet Ghana og Sør Afrika.

Teknologien er en ren DLT teknologi utviklet av selskapet Bitt. Bitt står også bak teknologien til sentralbanken i øst Karibia (ECCB- Eastern Caribbean Central Bank). Det er nå 400 000 personer som benytter ENaira, en veldig liten utbredelse så langt. Hele 95 % av fysisk handler skjer med kontanter og det er ifølge statistikk omtrent 11 millioner brukere av Bitcoin og kryptovaluta i Nigeria. Det finnes to ulike wallet for ENaira, en som kalles Speed for privatpersoner og «eNaira merchant wallet» for bedrifter.  En av grunnene til å introdusere ENaira er utfordringen med økende bruk av kryptovaluta i befolkningen, selv om all kryptovaluta ble forbudt i februar. Det er også omtrent 50 % av befolkningen som ikke har bankkonto. Dermed har myndigheten en ekstra motivasjon til å rulle ut en wallet og digitale sentralbank penger til en teknisk moden befolkning.  

Introduksjonen av ENaira ga selvsagt opphav til at noen lanserte falske token og ga seg ut for å være sentralbanken i reklame på sosiale medier. Sentralbanken har tatt sine grep og fått stengt profiler på sosiale medier.

 

El Salvador

President Nayib Bukele i El Salvador innførte Bitcoin som tvunget betalingsmiddel i september. Eksperimentet ser nå ut til å være på vei mot total kollaps. I forbindelse med introduksjonen ble det utviklet en mobilapp som inneholder en wallet som kalles Chivo. Et av problemene var muligens at det selskapet som fikk i oppdrag med å utvikle wallet var eid av en venn av presidenten. Chivo har hatt en rekke feil, blant annet at det var mulig å ha negativ balanse og at desimaler ble feilbehandlet slik at det som så ut til å være millioner av dollar, egentlig var noen få cent. Det er ikke er Bitcoin som brukes direkte, men Ligning nettverket. Lightning nettverket er et såkalt «to lag infrastruktur» på toppen av Bitcoin. Det vil si, Bitcoin hadde vært umulig med transaksjonskostnader på flere hundre kroner og mange timers venting for å få en transaksjon gjennom. Ligning kan tilby svært lave transaksjonskostnader (i Chivo 2,85 %) og nesten umiddelbar gjennomføring av transaksjonene. Men problemet med Lightning er dårlig sikkerhet, null KYC (Kjenn din kunde), AML og CTF (anti pengevasking og terror finansiering). I El Salvador har alle fått et identitetsnummer som kalles DUI. For å laste ned og ta i bruk Chivo må man oppgi sitt DUI og fødselsdato. Da får man også tilgang til wallet innholdende krypto for 30 USD som en gave fra presidenten. Mange opplevde at noen andre hadde stjålet DUI nummeret, lastet ned wallet og tatt de 30 dollarene. Det er ingen sjekk av foto eller andre kontroller. Ifølge bloggen til davidgerard er det bare noen få steder man kan klage og det er 1)Complain to the Fiscalía General de la República 2)Complain to the Defensoría del Consumidor 3)Send a notice of cancellation to Chivo SA de CV. Men ettersom det ene problemet har erstattet det andre disse ukene er call-sentrene nå stort sett folketomme. Ved lanseringen ble det også satt inn busser med hjelpere som skulle reise rundt og hjelpe folk med å laste ned og ta ibruk Chivo. Bussene er nå parkert og logoene med Chico er dekket til med plast. All reklame i TV og radio er stoppet.

De fleste som lastet ned wallet var også raske til minibanken og tok ut beløpet i kontanter i amerikanske dollar sedler. USD er offisiell valuta i El Salvador. Ettersom Chivo ikke har internasjonal lisens for pengeoverføring må tradisjonelle tjenester benyttes og det finnes eksempler på folk fra El Salvador som har betalt 6 dollar for å få overført 200 dollar til en Chivo wallet fra USA. Flere medier informerer også at Chivo wallet er ute av funksjon i lange perioden. Blant annet gikk det flere timer fra den offisielle åpningen til walleten fungerte, noe som ga det hele en elendig start og tilliten fikk seg en knekk. En annen knekk i tillit er det at sentralbanken nå enkelt kan overvåke betalingene og eventuelt fryse midler til de som settes på en svarteliste. Det er noe folk i El Salvador har erfaring med. Etter protestmarsjene i fjor sommer gikk myndighetene inn i bankene og fikk frosset bankkontoene til mange av de som deltok. Med Chivo bli det enda enklere for myndighetene å fryse midler til dem de ikke liker.

Det kan se ut til at dette eksperimentet snart er ved veis ende.

 

Grensekryssende betalinger

Parallelt med landene som tester digitale sentralbank penger, arbeider mange sentralbanker sammen om å effektivisere grensekryssende betalinger mellom banker. Det interessante er at disse prosjektene griper inn arbeidet med å introdusere lokale digitale sentralbank penger for private og bedrifter. Det gjør at fremdriften og momentet forsterkes. Et eksempel er Kina. Som nevnt utvides e-CNY prosjektet dag for dag. Samtidig er den kinesiske sentralbanken delaktig i m-CBDC bridge prosjektet sammen med Hong Kong, Thailand, De forente arabiske emirater og BIS. Prosjektet er interessant av mange grunner. For det første er det en ren DLT teknologi, med Hyperledger Besu som kjerne. For det andre erstatter teknologien multilaterale korrespondentbanker. De har utviklet en mekanisme som kobler «alle til alle» istedenfor «en til en». Dette kan redusere kapitalbindingen og halvere kostnadene forbundet med grensekryssende betalinger. Det kan bety at Kina kan benytte e-CNY som betalingsmiddel til global handel og slipper å bruke USD med SWIFT til oppgjør i internasjonal handel om svært kort tid. Prosjektet informerer også at de drar nytte av e-CNY prosjektet i Kina og samarbeidet sentralbanken i de forente arabiske emirater de siste årene har hatt med sentralbanken i Saudi Arabia om CBDC. Under «Hong Kong Fintech Week» første uken i november ble det fortalt at det nå er 22 private banker med i prosjektet, og at banker i Kina tester m-CBDC bridge teknologien for betalinger mellom banker lokalt i Kina.

I tillegg til m-CBDC bridge prosjektet utfører sentralbankene i Australia, Singapore, Malaysia, Sør Afrika og BIS tester i CBDC i prosjekt «Dunbar». Under «Hyperledger Global Forum» i sommer informerte prosjektet at de som utvikler teknologien er et selskap eid av DBS Bank, JP Morgan og Temasek. Frankrike og Sveits utfører også tester med grensekryssende betalinger mellom banker med bruk av DLT teknologi.

Hva skal vi med MasterCard og Visa dersom vi kan benytte en wallet med digitale sentralbank penger overalt i verden? Både MasterCard og Visa har nok gjort den samme konklusjonen og investerer nå hundrevis av millioner kroner i blokkjedeteknologi og stablecoin. Også SWIFT har oppdaget at DSP/CBDC kan utfordre deres forretningsmodell og har inngått et samarbeide med sentralbanken i Kina. 

Mye er i ferd med å endres for banker og finans og jeg vil avslutte med ordene til Benoît Cœuré «fremtiden startet i dag».

  • Opprettet .