Skip to main content

Penger, bank, investering & teknologi

Blogg
Lasse Meholm

Denne bloggen representerer mine private meninger,
og ikke nødvendigvis de selskaper jeg arbeider i eller for
Jeg skal prøve å få tid til å legge ut en ny post hver uke.

Blir valget i USA i høst digitalt og basert på Blockchain?

Det kan se ut til at presidentvalget i USA i høst vil foregå ved at innbyggere sender sine stemmer i posten på grunn av Covid-19 pandemien. Trump har gjentatte ganger i sommer kritisert dette og ment at valget ligger an til juks, noe Trump mener vil bli til Bidens fordel. Trump har til og med sagt at han muligens ikke vil akseptere resultatet dersom det blir et post-valg (tror ikke det er opp til han). USA er på mange måter et pussig land på den ene siden fødested til Microsoft, Facebook, Google og Amazon og samtidig landet som fremdeles er antikvarisk nok til å være storforbruker av papir sjekker for betaling, og nå altså post-valg. Det har riktignok vært digitale valg i enkelte områder i USA de siste 20 årene med blandet hell, noe demokratenes nominasjonsprosess i vår viste. Typisk nok kaller amerikanerne det elektronisk valg dersom det i stemmelokalet finnes en maskin som elektronisk leser hver stemmeseddel som blir puttet inn i maskinen, for så å telle opp resultatet elektronisk.

Bruk av Blockchain

Norge var det første landet i verden til å bruke en Blockchain teknologi ved et politisk valg. Det skjedde i 2011 under kommune og fylkesting valget. Det ble gjort som et forsøk i forbindelse med e-valg hvor anslagsvis 10 kommuner ble plukket ut til test. Utfordringen til de som utviklet teknologien var at bare de som har stemmerett kan stemme og ingen andre, i tillegg kan hver stemmeberettiget bare stemme en gang. På toppen av det hele skal valg være anonymt. Det var en hard nøtt for IT utviklerne og vanskelig å få til. Men Bitcoin og teknologien Blockchain ble løsningen. Løsningen er ikke senere brukt så langt jeg vet.

Nå kan ting tyde på at USA kommer til å bruke en Blockchain løsning ved høstens valg. Det amerikanske postvesen har fått registret et pantet på en løsning for valg som benytter Blockchain. Strategien er at de som har stemmerett får et passord i et brev i posten. Så kan de laste ned enn app eller bruke en nettleser tjeneste. Kombinasjonen av pålogging og passordet vil identifisere hver person og de gis muligheten til å stemme elektronisk. Hva man stemmer og hvem man er legges i to ulike databaser slik at det er umulig å finne ut hvem stemte hva.

Stemmegivning i finans

Finansmarkedet har vært opptatt av elektronisk stemmegivning på generalforsamlinger i mange år. Et problem for mange selskaper er at aksjonærer ikke møter opp og avgir sine stemmer, engasjementet fra investorer er fraværende. EU har tatt dette opp som et problem. Tidligere var det vanlig at store selskaper i Frankrike, Tyskland, BeNeLux og andre land holdt storslagne generalforsamlinger med champagne og kanapeer. Da møtte de fleste aksjonærer opp. Men da champagnen uteble for mange år siden forsvant også aksjonærinteressen. Nå finnes det mange ti-talls leverandører av digitale løsninger for stemmegivning på generalforsamlinger, bl.a. har NASDAQ laget en.

Andre land

Er det noen land som bruker digitale valg? I følge Wikipedia er det faktisk det, og pussig nok er ingen av de nordiske landene på den listen.

· Brazil innførte digital stemmegivning i 1996 både for lokalvalg og nasjonalvalg.

· Estland fra 2005 lokalvalg og nasjonalvalg

· India fra 2004 lokalvalg og nasjonalvalg

· Nederland en stund på 1990 tallet, men ikke nå lenger

Andre land som for eksempel Australia benytter digital stemmegivning i enkelte regioner. Også i USA har det vært digital stemmegivning i flere valg i begrensede områder blant annet med bruk av mobiltelefonen.

Covid-19 har medført utfordringer for en rekke land, som skulle hatt valg i denne perioden. Land som England, Frankrike, Nord Makedonia og Serbia har allerede utsatt noen valg. I Polen har opposisjonen forlangt valgt, som inntil videre er utsatt. I USA har nominasjonsprosessen blitt endret.

Det er nesten ufattelig at vi i 2020 ikke har systemer som dekker alle behov i forbindelse med et politisk valg, men det har vi åpenbart ikke. Utfordringen mange har støtt på er sikker digital identitet. Det er ikke mange land som har BankID og en befolkning der de aller fleste har en bankforbindelse.

teknologi, innovasjon, blockchain

  • Opprettet .